Materna przedstawił posłom Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informację na temat wykorzystania europejskich środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020.

- W ramach całego programu operacyjnego przeznaczono blisko 2,8 mld zł pomocy finansowej - powiedział Materna. - Do 31 sierpnia br. złożono 2,329 wniosków o dofinansowanie na łączną wnioskowaną kwotę wsparcia 1,12 mld zł tj. 35,66 proc. alokacji. Podpisano 1,220 umów na łączną kwotę 178 mln zł tj. 6,26 proc. alokacji. Zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów na łączną kwotę 109 mln zł tj. 3,83 proc. dostępnej alokacji - dodał Materna.

- Mając na uwadze fakt, że faktyczne wdrożenie programu trwa dopiero rok, a okres kwalifikowalności wydatków upływa z dniem 31 grudnia 2023 r. dotychczasowe tempo realizacji programu można uznać za więcej, niż zadowalające - podkreślał Materna.

Jak relacjonował, jeden z sześciu priorytetów programu poświęcony jest rybołówstwu morskiemu, to m.in. rekompensaty za modernizację jednostek rybackich, rekompensaty za złomowanie statków rybackich, czy czasowe zawieszenie działalności połowowej. - Alokacja tego priorytetu to 764 mln zł. Złożone wnioski o dofinansowanie to 1,432 na kwotę 505 mln zł, czyli 66 proc. dostępnej alokacji. Podpisane umowy o dofinansowanie to 1,150 umów na kwotę 143 mln zł tj. 18,74 proc. alokacji. Zrealizowane płatności na kwotę 90 mln zł, czyli 11,83 proc. alokacji - podał Materna.

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 1,852 wniosków, podpisano 1,169 umów na kwotę 177 mln zł i zrealizowano 1,091 płatności na 126 mln zł - powiedział z kolei Tomasz Tereszkiewicz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - W tej chwili w Agencji znajduje się 38 wniosków o płatność, jeśli chodzi o zakontraktowane środki. Czekamy na kolejne 78 wniosków, które będą wpływały do nas jak beneficjenci będą gotowi rozliczyć inwestycje - dodał Tereszkiewicz.