Szef RE wystosował w piątek list z zaproszeniem dla członków Rady Europejskiej na specjalny szczyt UE w dniach 30 i 31 maja 2022 r. Dyskusja ma dotyczyć Ukrainy, energetyki, bezpieczeństwa żywnościowego i obronności.

"Ukraina wykazuje niesamowitą odwagę i godność w obliczu rosyjskiej agresji i okrucieństw. Od pierwszego dnia niezmiennie udzielamy humanitarnego, finansowego, wojskowego i politycznego wsparcia dla narodu ukraińskiego i jego przywódców. Będziemy nadal wywierać presję na Rosję. Nasza jedność zawsze była naszym najsilniejszym atutem. Pozostaje naszą zasadą przewodnią" - napisał.

Jak zaznaczył, na pierwszej sesji roboczej przywódcy zajmą się sytuacją na Ukrainie, a prezydent Ukrainy Zełenski dołączy do nich za pośrednictwem łącza wideo na początku dyskusji.

"Jednym z naszych najpilniejszych problemów jest pomoc państwu ukraińskiemu wraz z naszymi partnerami międzynarodowymi w jego potrzebach w zakresie płynności. Porozmawiamy również o tym, jak najlepiej zorganizować nasze wsparcie dla odbudowy Ukrainy, ponieważ odbudowa tego kraju będzie wymagała dużego globalnego wysiłku. Powrócimy do kwestii energii, w tym wysokich cen, które mocno uderzają w nasze domy i firmy. Musimy przyspieszyć naszą transformację energetyczną, jeśli mamy jak najszybciej wycofać się z naszej zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Opierając się na decyzjach podjętych w Wersalu, omówimy najlepsze sposoby kontynuowania pracy" - napisał Michel.

Zdaniem szefa Rady Europejskiej, agresja militarna Rosji może mieć dramatyczny wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe.

"Ceny żywności wzrosły i stoimy w obliczu poważnego zagrożenia głodem i destabilizacją w wielu częściach świata. Na naszym spotkaniu omówimy konkretne sposoby pomocy Ukrainie w eksporcie produktów rolnych przy użyciu infrastruktury UE. Zobaczymy również, jak lepiej koordynować wielostronne inicjatywy w tym zakresie. Biorąc pod uwagę dużą wrażliwość krajów afrykańskich na kwestię bezpieczeństwa żywnościowego, przewodniczący Unii Afrykańskiej Macky Sall dołączy do nas za pośrednictwem łącza wideo, aby omówić ten temat" - zaznaczył.

Rozmowy mają dotyczyć tez obronności. "Wojna Rosji z Ukrainą dodatkowo wzmocniła nasze ambicje silnej, skoordynowanej obrony europejskiej. W marcu zleciliśmy Komisji, we współpracy z Europejską Agencją Obrony, przedstawienie analizy luk w inwestycjach w obronę oraz zaproponowanie wszelkich dalszych inicjatyw mających na celu wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej w dziedzinie obronności. Naszym najpilniejszym priorytetem jest koordynacja wysiłków państw członkowskich na rzecz uzupełnienia zapasów i budowy europejskiej bazy przemysłowej. Omówimy, jak rozwiązać te dwie kwestie" - przekazał Michel.

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 16.00. tradycyjną wymianą poglądów z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą.