Minister Sawicki, w trakcie spotkania z minister wyżywienia, rolnictwa i ochrony konsumentów Ilse Aigner, wskazał na potrzebę silnej i ambitnej WPR, o prawdziwie wspólnotowym charakterze, bo tylko wówczas będzie ona w stanie sprostać wyzwaniom stojącym przed rolnictwem w UE. Podkreślił, że jednym z kluczowych elementów reformy WPR powinno być jej uproszczenie.

Zdaniem szefa polskiego resortu rolnictwa, należy przejść od deklaracji do konkretnych działań, takich jak doprecyzowanie funkcji obu filarów. Pierwszy powinien być filarem stabilizacji dochodów rolniczych wg mierzalnych kryteriów, natomiast w celu przekształcenia WPR w politykę aktywnego rozwoju należałoby wzmocnić drugi filar, tak by jeszcze intensywniej wspierać działania inwestycyjne, modernizacyjne i innowacyjne w rolnictwie.

Minister Aigner przypomniała, że w Niemczech, jako jednym z niewielu państw tzw. UE-15, prowadzony jest obecnie proces odchodzenia od kryteriów wsparcia bezpośredniego, powiązanych z historyczną produkcją. Jednocześnie zaznaczyła, że dla niemieckich rolników całkowite zrównanie poziomu płatności bezpośrednich we wszystkich państwach członkowskich oznaczałoby znaczne obniżenie ich wysokości w stosunku do aktualnych stawek.

Zarówno minister Sawicki, jak i minister Aigner wskazali na konieczność intensyfikacji współpracy na poziomie roboczym w celu zbliżenia stanowisk na temat przyszłości WPR.

Źródło: farmer.pl