"Zgodzono się, że obecnie musimy działać w warunkach wyższej konieczności, wobec tego dyskutowano nad podjęciem szeregu działań przez poszczególne resorty, np. przeprowadzeniem wycofania z rynku, przyznaniem wsparcia do eksportu, utworzeniem funduszy kryzysowych, zintensyfikowaniem promocji polskich produktów, uelastycznieniem warunków korzystania z ubezpieczeń eksportowych i ubezpieczeń odroczenia płatności, jak również wskazano na konieczność przygotowania nowej oferty produktów kredytowych dla eksporterów" - czytamy w komunikacie resortu wydanym po spotkaniu.

Jak poinformowano w komunikacie, podczas spotkania minister rolnictwa Marek Sawicki zwrócił uwagę na rozszerzenie rosyjskiego embarga na inne produkty rolne oraz na to, że obecnie straty najbardziej dotykają producentów warzyw, które muszą być zebrane i nie mogą być długo przechowywane. "Straty poniosą producenci owoców i warzyw. Podstawową stratą dla producentów jest brak możliwości sprzedaży do odbiorców rosyjskich tych produktów, zgodnie z przyjętym planem biznesowym, a co za tym idzie, brak wpływów z tego tytułu. Dlatego też w zakresie tego typu produktów występuje potrzeba szybkiego podjęcia skutecznych działań" - wskazano w komunikacie.

Ustalono, że kolejne posiedzenie zespołu odbędzie się 13 sierpnia.

W skład zespołu oprócz ministra rolnictwa wchodzą wiceministrowie resortów: gospodarki, finansów, spraw zagranicznych, skarbu i rolnictwa oraz wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo w piątkowym posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - poinformowano w komunikacie.

Zadaniem zespołu jest znalezienie instrumentów, które mogą ustabilizować rynek owoców i warzyw po wprowadzeniu embarga na import tych produktów do Rosji oraz wypracowanie działań zmierzających do zniesienia tego embarga. Ma on także koordynować i monitorować sytuację na tych rynkach, spowodowaną rosyjskim zakazem.

Rosja w czwartek wprowadziła zakaz importu m.in. warzyw, owoców i mięsa z USA, Unii Europejskiej, Australii, Kanady oraz Norwegii. Wcześniej, 1 sierpnia Rosja wprowadziła embargo na niektóre owoce i warzywa z Polski.