Nagrody kwartalne w centrali KRUS wyniosły średnio 1617,28 zł w I kwartale, zaś w IV 1180, zł. Ponadto dla prezesów i wiceprezesów w I kwartale 2010 roku wypłacono premie na łączną sumę 52 tys. zł.

Fakt ten wynika ze złej regulacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i zapisach z Funduszu Motywacyjnym. Jak mówi na łamach dziennika Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha jest to problem nie tylko KRUS, lecz całej administracji publicznej, gdzie nie przeprowadza się badań efektywności działań urzędów.

Premie wzrosły w porównaniu do 2009 roku o 166 tys. zł. Nijak to się ma do oszczędności w sferze administracji państwowej, na którą środki miały być zmniejszane, a nie, jak jednoznacznie widać, zwiększane.