Zdaniem ministra, zbyt mało państw jest zainteresowanych utrzymaniem kwotowania mleka, aby udało się utrzymać ten mechanizm regulowania rynku. Dobre wyniki produkcyjne w trwającym sezonie wskazują, że jest bardzo prawdopodobne przekroczenie kwot mlecznych, wyznaczonych Polsce na bieżący rok. Dlatego ministerstwo już sygnalizuje niebezpieczeństwo płacenia kar i wskazuje na konieczność pilnowania kwot.

Omawiając przemiany zachodzące w ostatnich latach w rolnictwie minister wskazał, że zwiększają się gospodarstwa, a maleje zatrudnienie. Jeszcze 20 lat temu co 4 zatrudniony pracował w rolnictwie, dziś liczba ta spadła o połowę. Ubyło 655 tys. gospodarstw mających ok. 1 ha. Rolnictwo ponosi koszty przemian, na które jest niewielkie wsparcie.

- To nie tylko sprawy gospodarki i ekonomii, ale i problemy społeczne – podkreślił minister.

Z kolei prof. Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, uznał za pierwszorzędną kwestię współpracy między ogniwami łańcucha żywnościowego.

- Około 30 proc. żywności eksportujemy. Tego sukcesu nie byłoby, gdybyśmy poprzez sieci nie mieli miejsca na półkach sklepowych w różnych krajach – mówił. – Coraz częściej rozumiemy, że interesy robi się w długich okresach, a nie w krótkich.