Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi 45 zespołów szkół rolniczych, na terenie całego kraju (oprócz woj. pomorskiego).

Kształcą w zawodach:

- technik inżynierii środowiska i melioracji

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik architektury krajobrazu

- technik hodowca koni

- technik ogrodnik

- technik pszczelarz

- technik rolnik

- technik rybactwa śródlądowego

- technik przetwórstwa mleczarskiego

- technik technologii żywności

- technik agrobiznesu

- technik weterynarii

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik turystyki wiejskiej

- kucharz

- ogrodnik

- pszczelarz

- rolnik

- rybak śródlądowy

- wędliniarz

- cukiernik

- piekarz

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych.