Francja, Niemcy, Austria, Włochy, Węgry, Grecja i Luksemburg wprowadziły zakaz uprawy kukurydzy genetycznie modyfikowanej.

Rządy tych państw oparły swoją decyzję na podstawie informacji o wynikach badań naukowych. Prace francuskich uczonych z Uniwersytetu w Caen dowodzą, że kukurydza GMO wywołuje u zwierząt laboratoryjnych reakcje toksyczne w organach wewnętrznych. Są to początkowe objawy takich chorób jak nowotwory, schorzenia układu hormonalnego, nerwowego i rozrodczego. Doświadczenia wykonane na Uniwersytecie Weterynaryjnym w Wiedniu potwierdziły wcześniejsze obserwacje poczynione w innych ośrodkach badawczych, że podawanie zwierzętom stałocieplnym kukurydzy GMO jako paszy obniżało ich płodność i masę ciała.

Nawet w USA - ojczyźnie roślin GMO - świat nauki przestrzega przed wprowadzeniem do środowiska roślin modyfikowanych genetycznie. Autor publikacji przytacza apel Amerykańskiej Środowiskowej Akademii Medycznej (AAEM) o wprowadzenie natychmiastowego moratorium na uprawę roślin GMO. Amerykańska Akademia Medyczna uzasadnia swój apel następującym stwierdzeniem "Badania nad zwierzętami dowodzą, że związek miedzy produktami zawierającymi GMO, a niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi nie jest przypadkowy. Żywność genetycznie modyfikowana stanowi poważne ryzyko dla zdrowia związane z jej toksycznością, alergiami, systemem immunologicznym (odpornościowym) i rozrodczym oraz ze zdrowiem metabolicznym, fizjologicznym i genetycznym."

Na zapytanie Krzysztofa Świątka w sprawie przyszłości uprawy roślin GMO w Polsce, minister Marek Sawicki odpisał autorowi: "Nie jest prawdą, że z powodu spożywania produktów zawierających GMO ludziom rosną rogi."

Źródło: farmer.pl