W ocenie urzędu marszałkowskiego, miody są jedną z kulinarnych wizytówek Warmii i Mazur, a miód lipowy z Puszczy Boreckiej jest wśród nich "wyjątkowy, bo pochodzi ze zwartego drzewostanu lipowego pradawnej puszczy".

Puszcza Borecka to jeden najcenniejszych obszarów leśnych regionu, położony we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Tradycja pozyskiwania miodu na tym terenie sięga czasów średniowiecza, gdy mieszkało tu pruskie plemię Jaćwingów.

Według opisu produktu na stronie resortu rolnictwa, o wyjątkowości tego miodu decyduje przede wszystkim umiejscowienie pożytków w zwartych kompleksach leśnych, przez co pszczoły nie mają dostępu do terenów rolniczych, np. z uprawami monokulturowymi.

- Lipa stanowi główną bazę pożytkową, a dodatek innych pyłków, pochodzących głównie z runa leśnego z ziół i kwiatów takich jak: koniczyna biała, trybula czy wyka, sprawia, że miód lipowy z Puszczy Boreckiej jest produktem unikatowym o niespotykanym smaku i aromacie - podkreślono.

Na listę produktów tradycyjnych jest wpisywana żywność stanowiąca element dziedzictwa kulturowego regionu, którą wytwarza się tradycyjnymi metodami, wykorzystywanymi co najmniej od 25 lat. Wnioski o wpis składa się do urzędu marszałkowskiego, który dokonuje oceny produktu i jego zgodności z dziedzictwem kulinarnym regionu. Decyzję o umieszczeniu na liście podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lista jest publikowana na bieżąco, na stronie internetowej resortu.

Obecnie zarejestrowane jest na niej ponad 1,9 tys. produktów, z czego 45 z woj. warmińsko-mazurskiego, które pod tym względem znajduje się na końcu listy regionów. Wśród tradycyjnych produktów z Warmii i Mazur najwięcej jest wyrobów mięsnych, piekarniczych i cukierniczych oraz miodów.