Jak powiedział rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) Piotr Popa, resort chce, aby na drogi lokalne trafiało rocznie miliard złotych.

- MIR pracuje nad założeniami do nowego programu budowy dróg lokalnych. Chcemy, aby były gotowe w lipcu tego roku. Następnie program zostanie poddany konsultacjom. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie jest planowany na przełomie sierpnia i września 2015 roku - powiedział rzecznik MIR.

Popa wyjaśnił, że teraz pieniądze na drogi lokalne są przydzielane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych". Dodał, że 2015 r. jest ostatnim rokiem, w którym ten program obowiązuje. Przewiduje on udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.

- Nowy program będzie zakładał m.in., że nadzór nad pieniędzmi przeznaczonymi na finansowanie dróg lokalnych będzie przekazany Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (MIR). Obecnie zadanie to realizuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - podał Popa.

Rzecznik MIR wyjaśnił, że nie zmieni się dotychczasowa zasada dofinansowania "schetynówek". - Celem realizacji nowego programu jest budowa spójnego systemu dróg powiatowych i gminnych zapewniającego efektywne funkcjonowanie ośrodków lokalnych oraz poprawę warunków życia społeczności lokalnych. Planowaną konsekwencją będzie również wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej - zaznaczył Popa.

Zapowiedział, że resort analizuje uwagi wojewodów w sprawie obowiązujących zasad i kryteriów przyznawania dofinansowania. - Chodzi głównie o kwestie dotyczące składania wniosków o finansowanie inwestycji, organów właściwych do ich oceny, wielkości udziału własnego jednostki samorządu terytorialnego i rozliczeń dotacji - mówił