Jury zwróciło uwagę na walor „bezpośredniości usługi” – dostarczenie zdrowej żywności do konsumenta w układzie – lokalny producent, lokalny odbiorca, z pominięciem tradycyjnego łańcucha dystrybucji. Mlekomat promuje zdrowy tryb życia i kreuje nowe zachowania konsumenckie. – Jest przykładem projektu potrzebnego i odpowiedzialnego społecznie – podkreśliło jury.