W warsztatach szkoleniowych udział wzięli młodzi rolnicy, przedstawiciele związków zawodowych z kilku krajów europejskich oraz Polski, którzy są zrzeszeni w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA). W sesji szkoleniowej uczestniczyło 80 osób, natomiast w sesji plenarnej 250 – młodzi rolnicy z Polski, przedstawiciele instytucji centralnych, przedstawiciele samorządu lokalnego, samorządu rolniczego, lokalni liderzy oraz studenci uczelni rolniczych.

Europejski Dzień Młodego Rolnika był również znakomitą okazją do rozstrzygnięcia konkursu „Innowacyjny Młody Rolnik 2011”. W konkursie udział wzięło blisko 700 młodych rolników z całej Polski. Główne kryterium oceny to przede wszystkim wiek do 40 roku życia, inwestycje z udziałem środków UE oraz innowacyjny charakter tych inwestycji. Innowacyjnym Młodym Rolnikiem 2011 został Jarosław Roman z woj. mazowieckiego, specjalizujący się w chowie i hodowli bydła mlecznego na bazie 85 krów mlecznych, gospodarujący na 70 ha.