Francja opowiedziała się za utrzymaniem budżetu na rolnictwo po 2013 r. na poziomie co najmniej równym obecnemu. Potwierdził informację, że komisarz ds. rolnictwa Mariann Fischer Boel przedstawiła zgodę KE na uruchomienie w najbliższym czasie dopłat do eksportu wieprzowiny na rynki trzecie. Natomiast spotkanie Rosja-UE-Polska w sprawie rosyjskiego embarga na polskie produkty rolno-spożywcze zorganizuje komisarz UE ds. zdrowia i ochrony konsumentów Markos Kyprianou.

W Brukseli ministrowie UE rozpoczęli także rozmowy w sprawie stopniowego zwiększania limitów kwot mlecznych. Szefowie rolnictwa Francji, Finlandii i Niemiec uważają, jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o zniesieniu limitów produkcji mleka w 2015 r. Z kolei - zdaniem polskiego ministra rolnictwa, "realne jest stopniowe zwiększanie tych kwot o co najmniej 2 proc. rocznie". A ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść najpóźniej do marca 2008 r.

Korzystając z okazji farmer.pl zapytał, kiedy zostanie uruchomione działanie „młody rolnik” w ramach PROW 2007-2013. Minister Marek Sawicki odpowiedział, że najpierw chce sprawdzić, czy program został dobrze przygotowany do realizacji, dopiero go uruchomi. „- Nie mam zamiaru teraz ścigać się z terminem jego uruchomienia. Jak takie wyścigi wyglądały, każdy chyba pamięta. Ważniejsza jest jakość i dobre przygotowanie a nie termin uruchomienia poszczególnych programów” - konkludował.

Pytaliśmy też o strategię rozwoju Internetu na obszarach wiejskich. Minister odpowiadając, zaznaczył, że „- w to przedsięwzięcie zaangażowany będzie cały rząd, zwłaszcza ministerstwo gospodarki oraz ministerstwo infrastruktury, więc na szczegóły strategii musimy jeszcze poczekać”.

Źródło: farmer.pl