Projekt rozpocznie się w październiku br. w Bułgarii, Chorwacji, Polsce, Słowacji, Słowenii oraz na Węgrzech.


Organizatorem konkursu jest firma BASF, która angażuje się w kształcenie młodzieży m.in. jako wyłączny partner laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik. Konkurs wspierają także stowarzyszenia branżowe i instytucje edukacyjne. Wspólnym celem organizatorów jest zainteresowanie młodych ludzi naukami ścisłymi, a zwłaszcza chemią.

- Co roku staramy się realizować ciekawe kampanie edukacyjne, dzięki którym docieramy do licealistów z naszym przesłaniem: Chemia jest fajna. W ubiegłym roku pozostaliśmy w świecie wirtualnym, w którym nasza gra online pt. FUTURE CITY przyciągnęła ponad 50 tysięcy młodych ludzi. W tym roku postanowiliśmy podwoić nasze wysiłki i przygotowaliśmy konkurs „Chain Reaction - wyjaśnia Filip Dvorak, Dyrektor ds. PR w BASF Central Europe.

- Wiosną w ramach konkursu sprawdzaliśmy kreatywność licealistów z trzech pierwszych krajów: Czech, Serbii i Rumunii. Oglądanie maszyn, w których zastosowano zasadę reakcji łańcuchowej, zbudowanych przez młodych ludzi pod nadzorem nauczyciela i bazujących na ich znajomości chemii i fizyki, było dla nas ogromną przyjemnością. Uczniowie mieli doskonałą okazję, aby dowiedzieć się więcej o tym, co kryje się za reakcjami chemicznymi i zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą nam na co dzień. Równie ważne jest to, że wszyscy doskonale się przy tym bawili. Jestem przekonany, że kolejna edycja konkursu będzie tak samo udana, a uczniowie z sześciu uczestniczących w niej krajów będą równie zadowoleni - dodał.

Koncepcja konkursu „Chain Reaction" wymaga od uczestników ciekawości świata, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów. Zadaniem uczestników jest wykorzystanie nabytej w szkole wiedzy do stworzenia niezwykłych wynalazków z dziedziny fizyki lub chemii. Uczestniczące w konkursie zespoły budują maszyny typu „reakcja łańcuchowa", działające dzięki serii reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych. Uczniowie muszą zbudować taką maszynę wspólnie, z pomocą i pod nadzorem swojego nauczyciela chemii, który pełni funkcję kierownika zespołu. Na etapie planowania uczniowie powinni polegać na wiedzy zgromadzonej w trakcie zajęć z chemii, ponieważ budowane przez nich maszyny muszą wykorzystywać także reakcje chemiczne.

Na stronie chemiatomy.pl można obejrzeć filmy pokazujące widowiskowe eksperymenty, z których uczestnicy konkursu mogą czerpać pomysły na proste i bezpieczne reakcje chemiczne i fizyczne, a następnie wykorzystać je przy budowie maszyn - naturalnie pod nadzorem nauczyciela.

Aby przystąpić do konkursu, należy przesłać własny film prezentujący działanie zbudowanej przez zespół maszyny. Zwycięzcy będą wyłonieni przez profesjonalne jury. Również publiczność może wybrać swojego faworyta, głosując przez Internet na najbardziej spektakularny, a także najbardziej zabawny film. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciel wchodzący w skład zespołu będącego autorem maszyny, która w opinii jury okaże się najlepsza, otrzymają atrakcyjne nagrody. Oprócz samego zespołu, nagrodę otrzyma także reprezentowana przez niego szkoła. Nagrodą główną dla szkoły jest wyposażenie laboratorium. Osobną nagrodę przewidziano dla członków zespołu wybranego w głosowaniu publiczności.