Za jego główny rezultat uznano utworzenie czterech spółdzielni uczniowskich.

Marek Sawicki z dużym uznaniem odniósł się do omawianego projektu. Powiedział uczniom i dyrektorom szkół: „Bardzo zainteresował mnie projekt, nad którym pracowaliście. Tym bardziej, że nawiązuje on do budowy i kształtowania postaw spółdzielczych. Ruch spółdzielczy zaczął się tworzyć, gdy Rzeczpospolita, podzielona między zaborców, nie istniała na mapie świata. Była to próba budowania własnych zrębów gospodarki i przedsiębiorczości. Jest to jedna z form, gdzie przy małym kapitale indywidualnym, ale w zbiorowej formie można budować wspaniałą konkurencję i siłę gospodarczą.”

Zwracając się bezpośrednio do uczniów minister powiedział: „To czym możemy konkurować w Europie i w świecie jest bez wątpienia wiedza, którą można nazwać kapitałem. Dlatego gorąco zachęcam do tego, żebyście tę wiedzę pogłębiali, bo nasze członkostwo w Unii Europejskiej pokazuje, że Polska ma duży wpływ na kształt nowej Wspólnoty, ma to także miejsce w kwestii reformy Wspólnej Polityki Rolnej”. (m)