Wyniki spisu trudno porównywać z tymi z 2002 roku, bo wiele elementów jest nieporównywalnych. Można jednak zauważyć koncentrację produkcji. W okresie od poprzedniego spisu o jedną czwartą spadła liczba gospodarstw w grupie do 5 ha, a o 17 proc. w grupie 5-20 ha. Jednocześnie o 34 proc. zwiększyła się grupa gospodarstw powyżej 50 ha.
 
- Są to zmiany obserwowane, nie wiem, czy następują szybko, czy wolno - mówi Artur Łączyński. - Proces konsolidacji gospodarstw następuje i jest
to zjawisko korzystne.

Wyniki spisu pokazują zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych przy równoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. - Gospodarstwa muszą optymalizować metody, by sprostać wymaganiom, jakie stawia im sytuacja - dodaje Łączyński.