W roku 2011 ankietowano 1020 gospodarstwa rolne, gospodarujące na 32 354 ha gruntów rolnych. Na podstawie ankiet z 2011 r. można wywnioskować, że nastąpił spadek zakupów nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pasz w porównaniu do poprzednich lat. Nawozów mineralnych 53(+14) proc. (w nawiasie dane z 2010 r.) kupiło tyle samo i 9(-1) proc. więcej, pasz 50(-7) proc. tyle samo i 9(-2) proc. więcej, środków ochrony roślin 48(-4) proc. tyle samo i 9(0) proc. więcej. Inwestycje w 2011 r. to 28(-3) proc. to kupili lub planują kupić maszyny i urządzenia rolnicze i 12(-2) proc. w zakresie inwestycji budowlanych. Poziom tych inwestycji jest spadkowy na tle poprzednich kilku lat.


Poza tym interesujące są odpowiedzi na temat przeznaczenia wsparcia finansowego z UE, które na potrzeby życiowe przeznaczyło aż 42 proc. rolników, na środki produkcji 33 proc., a 25 proc. na inwestycje, czyli praktycznie bez zmian do ub. r., jak również odpowiedzi dotyczące negatywnych skutków pogodowych w br. dla gospodarstwa, tj. 5 proc. odpowiedzi było jako dotkliwe i 49 proc. odpowiedzi jako niekorzystne skutki, a znaczenie dopłat z UE 49 proc. to jako duże 38 proc. jako średnie - wynika z raportu WODR.