Przeważały wypadki lekkie, ale odnotowano też 5 przypadków ciężkich i 9 śmiertelnych.

Najczęściej urazy były powodowane przez uderzenie - 94, następnie 85 przypadków, jak definiuje GUS, wynikało z przejawu agresji ze strony człowieka lub zwierząt. Na kolejnym miejscu był kontakt z przedmiotem ostrym -52 i uwięzienie lub zmiażdżenie.

Grupą osób, która była w tym roku najczęściej poszkodowana w wypadkach podczas pracy w rolnictwie były osoby w wieku od 40 do 54 roku życia.