Jak mówił Florek na konferencji prasowej, po zakończeniu kilkunastu przetargów odnotowano oszczędność w porównaniu z pierwotnymi kosztorysami w wysokości ponad 30 proc.

Dodał jednocześnie, że zaoszczędzone pieniądze będą przeznaczone na modernizację kolejnych dróg. Pełna liczba przebudowanych dróg będzie znana pod koniec roku.

Samorządy w tym roku do programu przebudowy zgłosiły 109 projektów, które obejmowały łącznie 204 km dróg, w tym 41 dróg powiatowych i 68 gminnych. Ostatecznie do programu zakwalifikowało się 17 dróg powiatowych i 18 gminnych.

Na realizację programu w Wielkopolsce przekazano blisko 58 mln zł z budżetu państwa. Połowa środków finansowych ma być przeznaczona na projekty gminne, natomiast pozostała na powiatowe.

W ramach programu w 2014 roku przebudowanych lub wybudowanych zostanie 103,7 km dróg.

Jak podał wojewoda, każda z inwestycji wiąże się z budowami m.in. ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych oraz skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

W latach 2009-2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Wielkopolsce modernizacją objęto 736 km dróg gminnych i powiatowych.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych jest realizowany od 2008 r. Jego pomysłodawcą był ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna.