ARiMR podpisała umowę z ABG Ster Projekt na rozbudowę i modyfikację systemu do obsługi funduszy strukturalnych - OFSA, który ABG realizuje od 2004 roku.

Przedmiotem umowy jest modyfikacja funkcjonalności i rozbudowa systemu OFSA o aplikację OFSA-SAD (System Aktualizacji Danych). Umowa zakłada również dostosowanie systemu OFSA do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 - 2013.
Wartość prac wyniesie 24,5 mln zł netto.

System OFSA, jako narzędzie dystrybucji środków finansowych, jest jednym ze strategicznych systemów informatycznych w Polsce. Wprowadzane w systemie zmiany są niezbędne do rozdysponowania środków przeznaczonych na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 - 2013.

ABG jest również podwykonawcą HP przy wdrożeniu IASC głównego systemu ARiMR odpowiadającego za realizację dopłat bezpośrednich.

Źródło: Puls Biznesu/ ABG Ster-Projekt