- Zwykliśmy w chwilach zagrożeń wołać do miłosiernego Boga o oddalenie nieszczęść i dar błogosławieństwa. Doświadczamy w tych ostatnich miesiącach w naszej Ojczyźnie licznych anomalii pogodowych, które nie tylko przeszkadzają cieszyć się dniami wypoczynku, ale również stawiają pod znakiem zapytania możliwość zebrania plonów naszej ziemi - mówi biskup Kaszak.

Ponadto 28 sierpnia mają odbyć się Dożynki w Mierzęcicach. Czas zbierania plonów. Stąd dobra pogoda jest niezbędna dla rolników w całym kraju. 

- Niech to błaganie towarzyszy nam w liturgii każdej mszy świętej. Niech przenika naszą modlitwę indywidualną. W sposób szczególny proszę, aby modlić się na różańcu, a osoby tworzące róże różańcowe niech błaganie o odpowiednią pogodę dołączą do swoich codziennych intencji. Prosimy Cię Panie, aby ziemia wydała nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego - dodaje biskup.