Bardzo trudna jest prognoza lokalizacji intensywnych opadów, gdyż zależne to będzie od położenia strefy frontowej nad Polską i położenia samego ośrodka niżowego. Polska będzie na obszarze ścierania się wpływów układów barycznych, co skutkować będzie przesuwaniem się frontu w kierunku wschodnim bądź zachodnim i tym samym przemieszczaniem się strefy intensywnych opadów. Padać będzie w całym kraju, ale najwięcej opadów spodziewane jest na obszarze województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

W dniu dzisiejszym 16.05.2010 stan wody głównych rzek kraju układa się:

- w dorzeczu Odry - głównie w strefie wody wysokiej i miejscami powyżej stanów alarmowych i ostrzegawczych.

- w dorzeczu Wisły - głównie w strefie wody wysokiej oraz powyżej stanów alarmowych i ostrzegawczych.