Celem Edubox jest propagowanie wiedzy na temat dwóch produktów firmy Monsanto: Roundup MAX 2 i Latitude 125FS.

Oprócz poszerzenia wiedzy firma proponuje także udział w konkursie sprawdzającym wiedzę na temat wspomnianych produktów. Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie powinien zarejestrować się do 15 stycznia 2014 roku na stronie Edubox: www.premiumbox.monsanto.pl/edubox i odpowiedzieć na 30 pytań testowych. Pytania zostaną wybrane z puli 100 możliwych. Test ma formę wielokrotnego wyboru.

Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie uczestnik otrzymuje 1 punkt. Liczy się nie tylko liczba prawidłowych odpowiedzi, ale i czas potrzebny na rozwiązanie wszystkich zadań. Każdy uczestnik może podejść do konkursu dwukrotnie.

Do udziału w konkursie Edubox może zapisać się każda pełnoletnia osoba, Monsanto nie stawia dodatkowych warunków, które należy spełnić. Uczestnicy rywalizują o pięć nagród głównych w postaci iPada Mini 7,9" 16GB i sto nagród dodatkowych - pendrive od firmy Monsanto.

Konkurs potrwa do 20 stycznia 2014 roku, kiedy to nastąpi ogłoszenie zwycięzców.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych