- My w tym tygodniu zaprezentujemy z panem ministrem Ardanowskim (Janem Krzysztofem, ministrem rolnictwa - PAP) nowe rozwiązania dla rolników w różnych sektorach tej wielkiej branży, tej bardzo ważnej branży rolnej i (...) produktów rolno-spożywczych. Będą swojego rodzaju ulgą w wielu obszarach, również stworzą pewne mechanizmy poprawy funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych - powiedział premier.

- Zaprezentujemy to najpóźniej w czwartek razem z ministrem rolnictwa. Myślę, że będzie dostrzeżona jakościowa zmiana w podejściu do rynków rolnych, w tym jakże ważnym, kluczowym obszarze rozwoju wsi, rozwoju terenów wiejskich i przede wszystkim rozwoju rolnictwa, które bardzo, bardzo leży nam na sercu - dodał.

Jak mówił premier, zmiany będą dotyczyły tych wszystkich owoców i płodów rolnych, na które można mieć jeszcze wpływ w tym cyklu wegetacyjnym. - Natomiast my chcemy również podejść do całego rynku rolnego w sposób jak najbardziej stabilizacyjny - zapowiedział.

- Przyglądałem się mechanizmom dostępnym w innych państwach, zwłaszcza w państwach członkowskich w Europie Zachodniej - to tam państwa mają te mechanizmy. Oni dysponują różnego rodzaju chłodniami, rezerwami, mechanizmami wyrównawczymi, stabilizacyjnymi - mówił premier. Jego zdaniem, w Polsce brakuje takich mechanizmów, ponieważ w dużym stopniu cały przemysł, również ten dotyczący rezerw, został sprzedany przez poprzedni rząd.

- Nasz rząd jest pierwszym rządem, który nie wyprzedaje majątku narodowego w ogóle - podkreślił.

Zaznaczył, że błędów z 25 lat nie da się naprawić w jeden rok. - Będziemy starali się wprowadzać stopniowo te mechanizmy, które umożliwią nam interweniowanie na rynku w sposób dużo lepszy niż do tej pory - poinformował.