W wyemitowanej we wtorek rozmowie w Radiu Nadzieja, rozgłośni diecezji łomżyńskiej, Morawiecki mówił, że rząd dba o "arcypolską tradycję wsi", bo - jak stwierdził - "wieś jest ogromną szansą dla Polski na przyszłość".

- Jest szansą sprzedaży nie tylko polskich produktów, nie tylko rozpowszechniania pięknych tradycji, polskiej kultury, ale przede wszystkim jest szansą na wzbogacenie się dla mieszkańców wsi poprzez to, że prowadzimy różne działania w handlu międzynarodowym, skłaniamy rolników do zrzeszania się w spółdzielniach, grupach producenckich - mówił.

Szef rządu zgodził się z uwagą, że gospodarstwa rolne pomału stają się mikroprzedsiębiorstwami. - Dlatego polska wieś i polskie rolnictwo, mocno w to wierzę, mogą być wręcz napędem wzrostu gospodarczego - ocenił.

- Interes polskiego rolnictwa jest narodowym interesem i racją stanu Polski - dodał. W tym kontekście wskazał na decyzję rządu dotyczącą dofinansowania do paliw rolniczych, czy tworzenie Krajowej Grupy Spożywczej, która ma dążyć do tego, aby "rolnictwo mogło sprzedawać owoce swojej ciężkiej pracy w oparciu o bardziej stabilne mechanizmy cenowe".

Morawiecki mówił też o promocji polskich produktów poza granicami kraju. - Wdrożyliśmy w ramach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu mechanizmy promocji polskiej żywności za granicą, polskich produktów rolno-spożywczych, np. dopłaty do wystawiania się na międzynarodowych targach żywności - mówił dodając, że polska żywność jest coraz bardziej popularna za granicą.

- Rolnictwo jest wielką szansą dla Polski i wierzę w to głęboko, że polscy rolnicy odniosą sukces nie tylko w Polsce, ale również wielu z nich na polu międzynarodowym - ocenił premier.

Odnosząc się do problemu suszy premier mówił, że rząd musi wspierać polską wieś i dlatego zobowiązuje się do kompensowania rolnikom skutków suszy.

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu ministrowie mają się zająć przedstawionym przez ministra rolnictwa projektem uchwały ws ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.