Morawiecki, podczas konferencji w Żabiej Woli (woj. mazowieckie) powiedział, że w Polskim Ładzie zawarte zostaną kompleksowe programy i rozwiązania dla rolnictwa.

"Codziennie rozmawiamy z rolnikami i jesteśmy w trakcie wypracowywania bardzo szerokiego zestawu ustaw i programów, jakim jest Polski Ład dla rolnictwa" - poinformował premier. "On zostanie przedstawiony we wrześniu. Będą tam kompleksowe programy zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi, nowe podejście do rodzinnego gospodarstwa rolnego" - dodał.

Jak wyjaśnił szef rządu, w Polsce gospodarstw do 10 ha jest około 1 mln. - Mówimy zatem o ogromnej większości gospodarstw - podkreślił.

Premier powiedział, że z rolnikami podczas swoich wyjazdów omawiał również kwestie związane z detalicznym handlem rolnym, odszkodowaniami za susze, a także chorobie ASF. - Staramy się rozwiązać te problemy, m.in. przez przekazanie bezprecedensowej puli środków 200 mln zł na rekompensaty. Taka kwota nigdy nie została wcześniej przekazana - zaznaczył Morawiecki i dodał, że rząd podejmie wszelkie możliwe działania, aby wesprzeć rolników w bioasekuracji, ale też zrekompensować straty za utraconą trzodę chlewną.

- Jesteśmy w przededniu ogłoszenia tego programu rolniczego, który dla wielu rolników z pewnością będzie bardzo atrakcyjny, bardzo dobry - zapowiedział Morawiecki.