Jak poinformowała posłanka sprawozdawca Dorota Niedziela (PO), prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie był rozpatrywany przez specjalnie powołaną podkomisję dwukrotnie. Do projektu włączone zostały przepisy zaproponowane przez rząd.

Jak mówiła we wtorek Niedziela, projekt przewiduje, że będzie możliwy obrót materiałem siewnym, w tym nasionami wpisanymi do europejskiego rejestru (m.in. nasionami GMO ), gdyż za brak takiego unormowania grożą Polsce unijne kary.

Dodała, że uwzględniono także propozycję rządu, która umożliwia wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia zakazującego uprawy GMO. Taki dokument może być wydany przez rząd bez konsultacji z UE, a jedynym warunkiem będzie powiadomienie Unii o tym przez ministra rolnictwa. Jej zdaniem jest to jeden z najprostszych sposobów, który pozwoli zakazać w naszym kraju uprawiania roślin genetycznie modyfikowanych. Podkreśliła, że w ten sposób będzie można uruchomić instrumenty pozwalające na kontrolowanie upraw na polach.

Organizacja ekologiczna Polska Wolna od GMO alarmuje, że część zapisów zawartych w prezydenckim projekcie została usunięta przez posłów. Chodzi o artykuły dotyczące GMO, które miały pozostać w mocy, m.in. przepis, w myśl którego odmian GMO nie wpisuje się do krajowego rejestru upraw - przekonywał podczas wtorkowych obrad komisji Paweł Połanecki, ekspert tej organizacji.

Połanecki przytoczył uzasadnienie do projektu ustawy, w którym prezydent stwierdza, że sprawa budzi wiele kontrowersji, więc okoliczności uzasadniają utrzymanie przepisów dotyczących odmian GMO zawartych w ustawie z 26 czerwca 2003 r. do czasu przyjęcia kompleksowej ustawy dotyczącej GMO.

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke poinformował podczas wtorkowego posiedzenia komisji, że przez rok prace nad nowym prawem w UE dot. GMO nie posunęły się do przodu.

Poseł Krzysztof Ardanowski (PiS) przekonywał, że zmiany wprowadzone na podkomisji do projektu prezydenckiego są wbrew intencjom Bronisława Komorowskiego, który opowiedział się za utrzymaniem zakazu rejestracji upraw GMO.

Według ministra w Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego nie będzie problemu naruszenia intencji prezydenta, jeżeli w ustawie znajdzie się przepis dopuszczający do rejestracji GMO, ale jednocześnie wprowadzone będą przepisy pozwalające na zakaz uprawiania takich roślin.

Posłowie PiS krytycznie mówili podczas wtorkowego posiedzenia komisji o projekcie ustawy o nasiennictwie. Robert Telus (PiS) zgłosił wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, jednak nie został on poparty przez większość posłów. Za odrzuceniem wniosku głosowało 26 posłów, przeciw było 18. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Natomiast Dariusz Bąk (PiS) zgłosił poprawkę dot. zakazu rejestrowania roślin GMO. Propozycja ta także został odrzucona większością głosów.

Omawianie projektu ustawy nie zostało zakończone. Kontynuację debaty zapowiedziano na środę.