Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że można wziąć udział w aukcji w sprawie zbycia udziałów „ZETPEZET" w liczbie 123.180 dla jednego nabywcy, o wartości 50 złotych każdy. Stanowi to 35,47 proc. kapitału zakładowego spółki.

Przedmiotem działalności spółki jest przetwórstwo ziemniaków na skrobię, produkcja ze skrobi produktów dla przemysłu spożywczego, papierniczego i włókienniczego, produkcja syropów skrobiowych, mączki ziemniaczanej oraz białka paszowego.

Cena wywoławcza pakietu 123.180 Udziałów wynosi 8.639.845,20 zł. Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 70,14 zł.