Od 15 marca, jak co roku, rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przygotowaniu wniosków rolnikom pomagają doradcy.

Dodatkowo rolnicy przystępujący do działań PROW 2014-2020, tj. działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, działania rolnictwo ekologiczne lub działania dobrostan zwierząt zobowiązani są do sporządzenia, przy udziale uprawnionego doradcy, odpowiednio planu działalności rolnośrodowiskowej, planu działalności ekologicznej lub planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Dotychczas przyjęte było, że sporządzenie planów poprawy dobrostanu zwierząt oraz planów działalności ekologicznej i rolnośrodowiskowej powinno wiązać się z wizytą doradcy w gospodarstwie.

- W tej trudnej dla wszystkich sytuacji zagrożenia COVID-19 rolnicy mogą przekazywać dane niezbędne do sporządzenia planów drogą elektroniczną. Wszelkie dostarczone przez rolnika informacje muszą być rzetelne i dokładne, gdyż od tego zależy opracowanie poprawnego i kompletnego planu - podkreślił resort.