Od 1 stycznia 2022 r. Białoruś wprowadza zakaz importu szeregu produktów rolno spożywczych z państwa Unii Europejskiej (w tym Polski), a także USA, Kanady, Norwegii, Albanii, Islandii, Macedonii Północnej, Wielkiej Brytanii, Czarnogóry i Szwajcarii.

Zakaz - jak czytamy w informacji MRiRW - ma obowiązywać przez 6 miesięcy i dotyczy takich towarów jak: mięso wołowe, mięso wieprzowe, mięso i produkty drobiowe, podroby, tłuszcze, kiełbasy, mięso solone, suszone i wędzone, mączka mięsna, mleko i produkcja mleczarska, warzywa, owoce, orzechy, wyroby cukiernicze, sól.

Wskazano, że z zakazu importu wyłączone zostały produkty, które zostaną wwiezione przed rozpoczęciem jego obowiązywania, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji "krytycznego importu". Zaznaczono, że przewidziana jest także procedura uzyskiwania kwot na towary objęte embargiem, jeśli będą one potrzebne na rynku białoruskim. - Jednocześnie strona białoruska zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy towarów, których dotyczy zakaz importu - czytamy w informacji MRiRW.

Dodano, że wykaz wszystkich produktów objętych zakazem znajduje się w załączniku 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z 6 grudnia 2021 r. nr 700 ws. zastosowania specjalnych środków wobec poszczególnych rodzajów towarów.