Ministerstwo przekazało, że ankietę można wypełnić do 15 kwietnia na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs.

Dotyczy ona nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

Ankieta ma związek z działaniem unijnej dyrektywy z kwietnia 2019 r. ws. nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Polskie przepisy w tej sprawie zostały przyjęte w 2021 roku. Określają one zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowania ochrony interesów dostawców i nabywców.