Ministerstwo wyjaśniło, że w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii "Od pola do stołu", strategii na rzecz bioróżnorodności oraz w planie działania Unii Europejskiej dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym zapowiedziano, że Komisja Europejska opracuje plan działania w zakresie lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi (Integrated Nutrient Management Action Plan).

Dodano, że plan ma na celu osiągnięcie wyznaczonych celów na 2030 r. tzn. ograniczenia utraty składników odżywczych o co najmniej 50 proc., a tym samym ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej 20 proc. przy jednoczesnym zapewnieniu, by nie doszło do pogorszenia żyzności gleby.

Resort przekazał, że w planie zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi przeanalizowane zostaną pełne cykle azotu i fosforu i obejmie on wszystkie elementy środowiska (powietrze, wodę, morze i glebę) oraz wszystkie istotne źródła zanieczyszczeń (np. rolnictwo, przemysł, obszary miejskie, odpady, energetykę, transport). "Zgodnie z zapowiedzią KE, określone zostaną w nim luki w polityce, które uniemożliwiają wprowadzenie bardziej spójnego i zintegrowanego podejścia do ograniczania zanieczyszczenia w całym obiegu składników odżywczych" - wyjaśniono.

Jak dodano, przygotowane zostaną ramy działania na szczeblach unijnym, krajowym, regionalnym, co ma pozwolić na rozwiązanie problemu zanieczyszczenia składnikami odżywczymi u źródła, zwiększenie zrównoważonego charakteru rolnictwa i innych sektorów oraz stymulowanie rynków odzyskanych lub poddanych recyklingowi składników odżywczych.

Konsultacje prowadzone będą do 26 sierpnia, a więcej informacji dostępnych jest na stronie ec.europa.ue.