Resort poinformował, że wicepremier minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk spotkał się w czwartek z przedstawicielami organizacji rolniczych z Polski, Niderlandów, Grecji i Litwy. Głównym tematem - jak napisano - były inicjatywy wpływające na bezpieczeństwo żywnościowe Europy, zawłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie, rosnących kosztów środków produkcji, ambitnych celów redukcyjnych Europejskiego Zielonego Ładu oraz wzrostu importu rolno-spożywczego z państw, które nie stosują tak restrykcyjnych standardów dotyczących środowiska i dobrostanu zwierząt jak w Unii Europejskiej.

Kowalczyk podkreślił, że w obecnej sytuacji najważniejszym zadaniem rolnictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

- Europa jest bezpieczna żywnościowo, a priorytetem rolnictwa jest utrzymanie tego bezpieczeństwa i zapewnienie rentowności produkcji rolnej. Konieczne jest przeciwdziałanie wzrostowi cen żywności i środków produkcji oraz ściślejsza konstruktywna współpraca międzynarodowa - powiedział cytowany w informacji minister rolnictwa. Dodał, że w obliczu aktualnych wyzwań nie należy podejmować żadnych działań, które spowodowałyby zmniejszenie produkcji rolnej. Podkreślił, że takie działania mogą mieć wręcz dramatyczne konsekwencje.

- W obecnej sytuacji, kiedy wojna w Ukrainie powoduje realny 50-procentowy spadek plonów zbóż, podejmowanie działań ograniczających produkcję rolną w Europie jest nieodpowiedzialne i może mieć dramatyczne skutki w skali globalnej. Suwerenność żywnościowa jest najwyższym priorytetem Polski, na równi z bezpieczeństwem militarnym i energetycznym - podkreślił.

W komunikacie wskazano, że podczas spotkania przedstawiciele holenderskich rolników przedstawili problemy rolnictwa w Niderlandach, gdzie przedstawiciele branży masowo protestują przeciwko działaniom rządu zmierzającym do likwidacji gospodarstw rolnych i drastycznych ograniczeń produkcji żywności wynikających z polityki azotanowej, której celem jest m.in. zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych azotanami pochodzenia rolniczego.

Wicepremier Kowalczyk - jak napisano - zapowiedział, że będzie wspierał na forum UE stanowisko holenderskich rolników w zakresie utrzymania produkcji. Zaznaczył też, że nie popiera planów Komisji Europejskiej dotyczących gwałtownej redukcji stosowania środków ochrony roślin. "Kwestionuję niedawne projekty Komisji Europejskiej dotyczące szybkiego wprowadzenia redukcji stosowania pestycydów o 50 proc. To spowoduje spadek produkcji" - powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

W komunikacie wskazano, że przedstawiciele polskich, greckich i litewskich organizacji rolniczych wyrazili zdecydowane poparcie dla działań holenderskich rolników. Zadeklarowali gotowość zacieśnienia współpracy w ramach Copa-Cogeca i innych międzynarodowych organizacji rolniczych oraz zwiększenia wysiłku na rzecz obrony interesów rolnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Zaznaczono, że wicepremier Kowalczyk będzie wspierał działania organizacji rolniczych zmierzające do przeciwdziałania spadkowi produkcji rolnej w Europie.

- Będę szukał wśród ministrów krajów UE sojuszników - niektórych już znalazłem - dla naszego stanowiska dotyczącego zatrzymania działań, które mogłyby doprowadzić do redukcji produkcji żywności w UE. Jest to nasze wspólne, ważne zadanie - powiedział minister.