Projekt, opublikowany i skierowany do konsultacji publicznych w poniedziałek, przewiduje modyfikację dotychczasowych kategorii produktów, dla których mogą się tworzyć grupy producentów rolnych i umożliwienie tworzenia grup producentów rolnych przez producentów roślin bobowatych.

Umożliwienie tworzenia grup zrzeszających producentów roślin bobowatych ma na celu popularyzację ich uprawy, zwiększenia poziomu ich wykorzystania w żywieniu zwierząt gospodarskich, a w konsekwencji powinno prowadzić do spadku importu śruty sojowej, a także przyczynić się do poprawy stanu gleby i spadku zużycia nawozów mineralnych - wskazano w uzasadnieniu.

Grupy producenckie. Propozycja nowej kategorii produktów

Druga proponowana zmiana przewiduje dodanie nowej kategorii produktów, dla której możliwe będzie tworzenie grup producentów rolnych. Chodzi o "produkty rolne wytwarzane w ramach krajowych systemów jakości żywności, notyfikowanych Komisji Europejskiej". Propozycja wynika z potrzeby promowania producentów, którzy prowadzą produkcję o standardach wyższych niż produkcja konwencjonalna, a także umożliwienia im tworzenia wspólnych, formalnych struktur i ułatwienia budowania silniejszej pozycji rynkowej - uzasadniono w Ocenie Skutków Regulacji.

Projekt nie wprowadza żadnych nowych warunków czy ograniczeń co do wielkości produkcji, jaka powinna być wprowadzana na rynek przez grupy producentów rolnych.