Minister Mariam bint Muhammed Saeed Al Muhairi przebywa w Polsce w ramach wizyty związanej z udziałem przedstawicieli władz i biznesu w Polsko-Emirackim Forum Biznesu, zorganizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

"Minister J.K. Ardanowski podkreślił, że stronie polskiej zależy na szerszej współpracy niż jedynie wymianie handlowej, wskazując również na możliwości inwestycyjne i wymiany naukowej. Minister M. Al Muhairi, poinformowała o bardzo dużym zainteresowaniu strony emirackiej rozwojem współpracy naukowej, w szczególności technologiami umożliwiającymi wprowadzanie dóbr i usług na rynku emirackim. W ramach współpracy naukowej polskie technologie mogłyby być testowane w ZEA pod kątem dostosowania nie tylko do tamtejszego rynku, ale również innych rynków Zatoki i Azji" - poinformował w komunikacie resort rolnictwa.

Minister M. Al Muhairi była również zainteresowana polskimi rozwiązaniami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, w tym ekonomicznej dostępności żywności dla najuboższej ludności, żywności optymalnej pod względem składników odżywczych (z uwzględnieniem programów znakowania) oraz problemem marnotrawstwa żywności - zaznaczono w komunikacie.

Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do priorytetowych krajów w promocji polskiego sektora rolno-spożywczego, z uwagi na stałe zainteresowanie przedsiębiorców tego sektora ekspansją w krajach Zatoki.

Wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi między Polską a ZEA rośnie. W 2017 r. eksport na rynek ZEA osiągnął wartość 85 mln euro i wzrósł w stosunku do roku 2016 o ok. 11 proc. Polska eksportuje do Emiratów głównie ekstrakt słodowy, pieczywo, przetwory spożywcze, wyroby czekoladowe, sery, wołowinę i jabłka, kupujemy zaś herbatę.