Przedstawiciele rolników wyrazili zadowolenie z reaktywacji spotkań. Jak mówili, takich spotkań nie było przez ostatni rok, choć w zespołach zostały wypracowane rekomendacje dla poszczególnych sektorów.

Minister zapewnił, że zapozna się z rekomendacjami.

-Zobowiążę wiceministrów do ich przejrzenia i przeanalizowania rekomendacji - powiedział szef resortu rolnictwa.

Kowalczyk zaznaczył, że podstawowa praca Porozumienia Rolniczego odbywać się będzie w ramach zespołów. Zaproponował też, by do już istniejących powołać dodatkowo zespoły ds. mleka, rolnictwa ekologicznego i spółdzielczości.

Porozumienie Rolnicze zostało powołane przez b. ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego w lutym 2019 r. Jest to platforma, która pozwala w sposób instytucjonalny na prowadzenie dialogu nt. problemów występujących w rolnictwie. Ma ona umożliwić poprzez rozmowy między uczestnikami rynku żywnościowego (rolników, przetwórców, handel i konsumentów) wypracowanie rozwiązań najlepszych dla wszystkich tych grup. Do Porozumienia przystąpiło 160 organizacji rolniczych. Powołano 10 zespołów tematycznych.