Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśliło w czwartek w komunikacie, że "rząd PiS w 2016 r. wprowadził skuteczne regulacje, które ograniczają możliwość nabycia ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami"

Dodano jednocześnie, że w 2016 r. skończył się tzw. okres przejściowy na nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców. Od tego czasu obywatele Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą kupować nieruchomości rolne w Polsce na tych samych zasadach, co obywatele polscy.

- Dlatego wprowadzony został wymóg, co najmniej 5-letniego okresu zamieszkania w Polsce jako warunek nabycia nieruchomości - zaznaczono.

Resort rolnictwa zwrócił uwagę, że o skuteczności wprowadzonych w 2016 r. przez rząd PiS ograniczeń w sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa świadczą dane.

Rząd ogranicza sprzedaż ziemi obcokrajowcom?

 

Zgodnie z nimi w latach 2008-2015 z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedano cudzoziemcom aż 695,33 ha, z tego aż 262,84 ha to były nieruchomości rolne; średnia wielkość nieruchomości rolnej sprzedanej cudzoziemcowi to 14,60 ha. Podczas gdy w latach 2016-2022 z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedano cudzoziemcom łącznie 380,21 ha, z tego nieruchomości rolne to "zaledwie" 48,98 ha, a średnia wielkość nieruchomości rolnej sprzedanej cudzoziemcowi wyniosła 1,53 ha.

W komunikacie zaznaczono, że dla oceny skali nabywania nieruchomości przez cudzoziemców miarodajne są wyłącznie dane dotyczące nieruchomości rolnych sprzedawanych za zezwoleniem MSWiA.

Jak podało ministerstwo rolnictwa w latach 2010-2015 za zezwoleniem MSWiA sprzedano cudzoziemcom łącznie 4 949,27 ha: 2010 - 799,79 ha, 2011 - 1000,51 ha, 2012 - 1021,28 ha, 2013 - 660,90 ha, 2014 - 1020,74 ha, 2015 - 446,05 ha.

W latach 2016-2022 natomiast według danych resortu rolnictwa za zezwoleniem MSWiA sprzedano cudzoziemcom łącznie 191,1 ha: 2016 - 64,78 ha, 2017 - 5 ha, 2018 - 14,19 ha, 2019 - 35,32 ha, 2020 - 21,68 ha, 2021 - 20,5 ha,2022 - 29,63 ha.