Przekazał informacje o podejmowanych działaniach, również na forum Unii Europejskiej, dot. ograniczeń skutków wprowadzonego przez Federacje Rosyjską embarga.

Podkreślił, że w obecnej sytuacji ważnym jest poszukiwanie zewnętrznych rynków zbytu dla polskich produktów rolnych, prowadzenie w sposób zorganizowany negocjacji dotyczących ceny tych produktów i zwrócił uwagę na konieczność wspólnego działania sektorów rolniczych w tym zakresie.