Sejm w piątek przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Projekt zakłada zwiększenie limitu oleju napędowego zużywanego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l. Wzrosnąć ma też limit zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP) z 30 l do 40 l w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Podczas debaty wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik tłumaczył, że projekt noweli jest wynikiem Polskiego Ładu, w którym zapowiedziano zwiększenie limitu paliwa rolniczego, od którego przysługuje zwrot akcyzy. Przekonywał, że zaproponowane rozwiązania mają na celu zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych.

Wiceminister podkreślił, że w ostatnich latach koszty produkcji zwiększyły się m.in. z powodu drożejącego paliwa. Przy niskich cenach zbytu, jaki uzyskują rolnicy, produkcja staje się coraz mniej opłacalna.

Bartosik przypomniał, że rząd nie po raz pierwszy zwiększa limit paliwa, od którego przysługuje zwrot akcyzy. Zapowiedział, że nie jest to ostatnie podwyższenie limitu jakie planuje ministerstwo. "Będziemy reagować na to, co się dzieje na rynku. Ceny paliw rosną, ale nie aż tak dynamicznie. Jeśli będzie potrzeba, rząd przedstawi podwyższony limit (paliwa - PAP) zw. z produkcją rolną"

Występujący w debacie politycy opozycji deklarowali wsparcie dla projektu nowelizacji. Zwracali jednak uwagę, że proponowane zwiększenie limitu paliwa, od którego przysługuje zwrot akcyzy, jest symboliczne - 10 zł na ha. Wskazywali także na dane instytutów rolniczych, które szacują, że średnie zużycie paliwa na DJP wynosi od 53 do 105 litrów, a w noweli zaproponowano jedynie 40 litrów.

Sejm zdecydował, że projekt noweli trafi do dalszych prac w komisjach rolnictwa oraz finansów.