Bronisze to największy rynek hurtowy owoców, warzyw i kwiatów w Polsce. Do Skarbu Państwa należy 59 proc. akcji Bronisz, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma 12 proc.

Jak tłumaczył wcześniej PAP wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nakazywały jednostkom z sektora finansów publicznych, z wyłączeniem m.in. samorządów, przekazywanie do 30 czerwca tego roku swoich akcji i udziałów pod nadzór ministra skarbu.

Resort skarbu czeka na 12 proc. akcji Bronisz, którymi teraz zarządza Agencja.

Wiceminister skarbu powiedział w środę PAP, że akcje Bronisz, należące do ARiMR, nie zostały jeszcze przekazane pod nadzór ministra skarbu. - Trwają konsultacje w tej sprawie. To nas trochę wstrzymuje, jeśli chodzi o kontynuowanie procesu w Broniszach. Chcemy ten problem wyjaśnić, żeby wiedzieć, jaki pakiet ostatecznie zaoferować uprawnionym inwestorom - podkreślił.

Leszkiewicz mówił wcześniej PAP, że MSP spodziewa się, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzi w lipcu prospekt emisyjny Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach.

- Prospekt nie jest jeszcze zatwierdzony przez KNF. Zostanie on zatwierdzony wówczas, kiedy wyjaśnimy kwestie prawne. Mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko - zapewnił w środę wiceminister skarbu.

Leszkiewicz pytany, czym ARiMR uzasadnia niechęć przekazania akcji Bronisz, odparł: To jest kwestia interpretacji prawnych; to jest kwestia zajęcia określonego stanowiska w tej sprawie.

MSP prowadzi prywatyzację ośmiu hurtowych rynków rolnych: Beskidzkiego Hurtu Towarowego w Bielsku-Białej, Rolno-Przemysłowego Rynku Hurtowego "Giełdy Hurtowej" w Legnicy, Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu, Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce koło Lublina, Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Giełdy Elbląskiej, Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Radomiu, Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego oraz Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach. Wszystkie podmioty są prywatyzowane według specjalnej koncepcji, zgodnie z którą resort skarbu oferuje udziały lub akcje rolnikom i pracownikom spółek.