Kiedy ona miałyby zostać wznowiona?

- Obecnie prowadzone są prace mające na celu przygotowanie koncepcji prywatyzacji KSC. Po ich zakończeniu będziemy mogli rozmawiać na temat planowanego harmonogramu prywatyzacji spółki i konsultować ją z przedstawicielami pracowników i plantatorów – mówi Jabłońska-Twaróg.

Minister skarbu w kwietniu tego roku podjął decyzję o zamknięciu procesu prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej.

Z tego faktu nie są zadowoleni rolnicy związani ze spółką. W ostatnich tygodniach pokazywali oni swoje zaniepokojenie protestując przed cukrowniami należącymi do spółki i w sytuacji, kiedy resort nic nie zrobi w sprawie prywatyzacji, zapowiedzieli ich kontynuację. Dodatkowo nie zgadzają się na wypłatę akcjonariuszom dywidendy, bo to zdaniem Krzysztofa Nykiela, prezesa Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej, wręcz okradanie firmy zamiast w nią inwestować i prywatyzować.

Jak podała KSC na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy została przeznacza kwota 138 694 886,12 zł, co stanowi 0,14 zł na jedną akcję. Wypłata akcjonariuszom zaliczki nastąpi w okresie od 25 do 30 września 2013 r.

- Odnosząc się do protestów plantatorów informuję, iż w MSP w lipcu i sierpniu br. odbyły się spotkania z przedstawicielami plantatorów oraz pracowników spółki (w związku m.in. z postulatami Komitetu Protestacyjnego, powołanego przez Radę Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy KSC). W trakcie spotkań zaprezentowane zostało stanowisko przedstawicieli plantatorów i pracowników oraz MSP, dotyczące w szczególności kwestii prywatyzacji KSC – skomentował resort skarbu.