Resort skarbu chce wystawić na sprzedaż udziały stanowiące 70 proc. kapitału zakładowego spółki.

Przedsiębiorstwo z Wagańca zajmuje się pośrednictwem w obrocie zwierzętami. Prowadzi skup zwierząt do uboju i dalszego przerobu. Spółka specjalizuje się też w przygotowaniu i dystrybucji drewna opałowego.

Odbiorcami żywca są zakłady przetwórstwa mięsnego, z którymi WPOZH ma zawarte umowy na dostawę. Strategicznym celem spółki jest pozyskiwanie jak największej ilości żywca wieprzowego i wołowego. Spółka dąży do zdywersyfikowania swojej działalności, dlatego wprowadza m.in. usługi dystrybucji drewna opałowego.