Na odbudowę infrastruktury komunalnej jednostek samorządu terytorialnego MSWiA uruchomiło z rezerwy celowej budżetu państwa w 2011 roku łącznie 482,1 mln zł. Największe dotacje otrzymały województwa: małopolskie ponad 195 mln zł, podkarpackie ponad 88 mln zł, śląskie ponad 73 mln zł, dolnośląskie ponad 36 mln zł, mazowieckie ponad 28 mln zł.

Ponadto najbardziej poszkodowane gminy z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego otrzymały wsparcie finansowe w ramach tzw. programu "3 x 200". Na jego realizację, ze znajdującej się w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 18 samorządów otrzyma pomoc finansową w wysokości około 200 mln zł.

W ramach programu "3 x 200" na odbudowę samorządowej infrastruktury komunalnej w 2011 roku przekazano blisko 88,6 mln zł. Największe dofinansowanie w tym roku otrzymały dotychczas województwa:

- dolnośląskie - 30,8 mln zł,

- małopolskie - 11,2 mln zł,

- mazowieckie - 3,4 mln zł,

- opolskie - 1,9 mln zł,

- podkarpackie - 4,6 mln zł,

- śląskie - 30,6 mln zł,

- świętokrzyskie - 6 mln zł.

Ponadto, źródłem finansowania tego programu są także:

- środki unijne pochodzące z tzw. dostosowania technicznego,

- środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Łącznie w ramach programu "3 x 200" dostępnych jest 600 mln zł.

W roku 2010 i 2011 w związku z ubiegłorocznymi powodziami przekazano łącznie 3 mld 171 mln 486 tys. zł.

Z tej kwoty MSWiA przekazało na zasiłki dla powodzian ponad 880 mln zł, w tym prawie 730 mln zł na remonty i odbudowę zniszczonych domów. Szczegółowe zestawienie pomocy finansowej:

- 151 mln 600 tys. zł na zasiłki dla powodzian (do 6 tys. zł),

- 228 mln 293 tys. zł na akcje przeciwpowodziowe,

- 554 mln 515 tys. zł na naprawę wałów i innych urządzeń melioracji wodnej oraz odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej,

- 17 mln 167 tys. zł na odbudowę zniszczeń spowodowanych przez osuwiska i badania geologiczne osuwisk (woj. małopolskie, śląskie),

- 729 mln 311 tys. zł na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych - pomoc do 20 tys., 100 tys. i 300 tys. zł (m.in. woj. dolnośląskie, podkarpackie, opolskie, mazowieckie, małopolskie, lubelskie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, świętokrzyskie),

- 13 mln 573 tys. zł na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych i ekspertów technicznych (m.in. woj. podkarpackie, lubelskie, małopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie),

- 1 mld 258 mln 595 tys. zł na odbudowę lub remonty samorządowej infrastruktury komunalnej (m.in. woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie, śląskie, podlaskie, wielkopolskie, dolnośląskie),

- 13 mln 181 tys. zł na walkę z plagą komarów na zalanych terenach (m.in. woj. małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie),

- 5 mln 980 tys. zł na wynajem mieszkań dla powodzian (m.in. woj. lubelskie, podkarpackie, mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie, dolnośląskie), 8 mln 821 tys. zł na ekwiwalenty dla strażaków OSP (m.in. woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, pomorskie),

- 1 mln 700 tys. zł na wypoczynek dzieci (m.in. woj. świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, dolnośląskie, lubelskie, lubuskie, opolskie),

- 179 tys. zł na pomoc psychologiczną (woj. lubelskie, mazowieckie, śląskie),

- 115 mln 452 tys. zł na wsparcie przedsiębiorców dotkniętych powodzią,

- 55 mln 032 tys. zł na wsparcie rodzin rolniczych dotkniętych powodzią,

- 18 mln 087 tys. zł na inne zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, które miały miejsce w 2010 roku.