Studia w ramach Akademii Liderów Samorządowych pomagają pogłębić wiedzę prawniczą i umożliwiają doskonalenie umiejętności menedżerskich. Ideą Akademii jest wymiana doświadczeń pomiędzy samorządowcami w zakresie poprawy jakości obsługi klientów administracji samorządowej. Udział słuchaczy w ALS jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszty zakwaterowania i dojazdu. Studia finansowane są z pieniędzy unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja do III edycji ALS potrwa od 15 listopada do 16 grudnia br., a o przyjęciu decyduje kolejność wpływu zgłoszeń. Ogółem przewidziano udział 160 słuchaczy z co najmniej 80 jednostek samorządu terytorialnego.

Warunkiem niezbędnym jest przesłanie na adres: akademia.liderow@mswia.gov.pl maila z imieniem, nazwiskiem oraz pełnioną funkcją w jednostce samorządu terytorialnego. W odpowiedzi przesłany zostanie elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić on-line. Data i godzina wpływu formularza będzie decydowała o kolejności przyjęcia do Akademii Liderów Samorządowych.

Przewiduje się, że 70 proc. uczestników Akademii Liderów będzie pochodzić z gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, natomiast 30 proc. z gmin miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów oraz samorządów województw. Z danej jednostki samorządu terytorialnego wybrane zostaną maksymalnie po dwie osoby.

Projekt realizowany jest podobnie jak w poprzednich edycjach, w czterech miastach we współpracy z trzema uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie (40 miejsc), Poznaniu (40 miejsc), Toruniu (40 miejsc), Chorzowie (40 miejsc).

Informacje na temat warunków rekrutacji oraz całego projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.administracja.mswia.gov.pl w zakładce Aktualności. Dodatkowe informacje na temat rekrutacji udzielane są również pod numerami telefonów: 0-22 661-91-86, 0-22 661-86-32 lub pod adresem e-mail: akademia.liderow@mswia.gov.pl