Resort dyplomacji poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że na stanowisko prezydenta Rady Zarządzającej WFP Polloka wybrali przedstawiciele 36 państw członkowskich Rady. Pollok - jak podkreśliło MSZ - jest pierwszym Polakiem w historii sprawującym tę funkcję, zastąpił na stanowisku Banglijczyka Shameema Ahsana.

Ministerstwo przekazało, że w swoim inauguracyjnym przemówieniu nowo wybrany prezydent naczelnego organu WFP, powiedział, że "szczególnie chce zabiegać o taką pomoc, która ułatwi społecznościom osiągnięcie samowystarczalności i odporności na wstrząsy".

Pollok - jak dodało MSZ - w wystąpieniu podziękował swojemu poprzednikowi za wytężoną pracę i poświęcenie dla największej humanitarnej organizacji na świecie. Jednocześnie zadeklarował swoje pełne zaangażowanie w kontynuowanie wysiłków w niesieniu pomocy najbardziej dotkniętym regionom świata.

Będę wspierać wysiłki Światowego Programu Żywnościowego na rzecz dostarczania wsparcia państwom najbardziej potrzebującym, zwłaszcza tym, które zostały dotknięte kryzysami humanitarnymi. Szczególnie chcę zabiegać o taką pomoc, która ułatwi społecznościom osiągnięcie samowystarczalności i odporności na wstrząsy - powiedział Pollok cytowany przez MSZ w komunikacie.

Podczas sesji wybrano również wiceprezydenta Rady Zarządzającej WFP. Urząd ten objął Marokańczyk Youssef Balla.

Jak przypomniało MSZ, Artur Pollok to doktor nauk ekonomicznych, w latach 2005-2015 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny, Stały Przedstawiciel RP przy Organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie.

Pollok jest stałym przedstawicielem RP przy ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowym Programie Żywnościowym (WFP) oraz Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) - w stopniu ambasadora tytularnego.

Światowy Program Żywnościowy (WFP) to agencja ONZ, utworzona w 1963 roku. Jest jednocześnie największą organizacją humanitarną świata, powołaną do zwalczania globalnego głodu. Jej siedziba mieści się w Rzymie. Organizacja stara się wyeliminować głód i niedożywienie z nastawieniem na takie pomaganie, aby uczynić społeczeństwa samowystarczalnymi, a nie uzależnionymi od pomocy żywnościowej. W październiku 2020 roku WFP przyznano Pokojową Nagrodę Nobla.