W piątek na Międzynarodowych Targach Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich „FARMA” wręczone zostały nagrody w „Konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2008 roku”. I miejsce w kategorii ekologicznych gospodarstw towarowych zdobyło gospodarstwo Piotra Osika z województwa lubelskiego, a w kategorii ekologia i środowisko gospodarstwo Kazimiery i Henryka Wegner z województwa kujawsko-pomorskiego.

Podsekretarz stanu A. Ławniczak zwrócił uwagę, że brakuje nam żywności ekologicznej, a konsumenci coraz bardziej jej poszukują. Zapewnił, że resort rolnictwa będzie w dalszym ciągu wspierał rozwój tej gałęzi rolnictwa i jednocześnie będzie zwracał uwagę na to, aby eliminować nieuczciwych producentów, którzy tak naprawdę mają niewiele wspólnego z ekologią. Minister podkreślił, że „polskie produkty są poszukiwane, gdyż są bardzo dobre, najlepsze, a zwłaszcza te ekologiczne”. Kolejnym, miłym akcentem pierwszego dnia FARMY było wręczenie nagród zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2008”. Konkurs odbył się po raz szósty. Niezmiennym przesłaniem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

W kategorii gospodarstw indywidualnych do Konkursu zostało zgłoszonych 1276 gospodarstw indywidualnych. Regionalne Komisje Konkursowe zwizytowały i oceniły zgłoszone gospodarstwa, do etapu wojewódzkiego wyłoniły spośród nich 147 najlepszych. Komisje Wojewódzkie ponownie poddały je ocenie, wyłaniając 16 najbezpieczniejszych gospodarstw w kraju.
Podczas wizytacji wszystkich gospodarstw zwracano uwagę na porządek w obrębie podwórzy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan instalacji elektrycznych, warunki obsługi i bytowania zwierząt, stosowanie i jakość środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw.

Centralna Komisja Konkursowa wizytowała 16 gospodarstw, które zwyciężyły na szczeblu wojewódzkim. Według oceny Komisji, są to gospodarstwa rolne prowadzone nowocześnie, z dbałością o estetykę miejsca pracy i życia, w których stan bezpieczeństwa jest naturalnym elementem organizacji pracy wypracowywanym od wielu pokoleń. Na szczególną uwagę zasługiwały rozwiązania organizacyjne, technologiczne, a przede wszystkim techniczne, które w dużym stopniu decydują o bezpieczeństwie wszystkich osób pracujących w gospodarstwie. I miejsce i uznanie za najbezpieczniejsze w kraju gospodarstwo rolne uznano gospodarstwo Państwa Aliny i Stanisława Pietrzaków zam. w Pawlinie (woj. lubelskie).Gratulujemy!

Źródło: MRiRW/ Polagra FARMA/ farmer.pl