Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało 1,1 mln zł na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych w województwie śląskim (600 tys. zł) i świętokrzyskim (500 tys. zł). Oszacowanie szkód w budynkach mieszkalnych przez uprawnionych specjalistów jest warunkiem ubiegania się o pomoc do 100 tys. zł.

Trwają wypłaty zasiłków do 6 tys. zł. Do tej pory pieniądze z gminnych ośrodków pomocy społecznej otrzymało 36,7 tys. osób.

W związku z powodzią z maja i czerwca br. Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji uruchomił dotychczas 1 mld 59 mln 350 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym:

- 222,71 mln zł na zasiłki dla powodzian (do 6 tys. zł),
- 102,2 mln zł dla samorządów i regionalnych zarządów gospodarki wodnej na działania przeciwpowodziowe,
- 119,06 mln zł na naprawę wałów i innych urządzeń melioracji wodnej,
- 22,07 mln zł na odbudowę zniszczeń spowodowanych przez osuwiska i badania geologiczne osuwisk,
- 95,51 mln zł na remonty i odbudowę budynków mieszkalnych (pomoc do 20 tys. lub do 100 tys. zł),
- 2,99 mln zł na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych,
- 477,31 mln zł na odbudowę lub remonty samorządowej infrastruktury komunalnej,
- 17,5 mln zł na walkę z plagą komarów na zalanych terenach.

Źródło: MSWiA/farmer.pl