- W wymiarze wojewódzkim to jest naprawdę konkretna pomoc - podkreślił w poniedziałek marszałek Mazowsza Adama Struzik, podpisując w Płocku umowy z przedstawicielami samorządów na finansowe wsparcie w formie dotacji inwestycji drogowych w pięciu powiatach, w tym płockim.

Struzik zwrócił uwagę, że stan dróg "to problem cywilizacyjny i wyzwanie cywilizacyjne". - Na Mazowszu mamy 40 tys. km dróg, czyli prawie równik. Oczywiście w różnych gminach jest różnie - zaznaczył. Wspomniał przy tym, że wśród dróg gminnych duża część to jeszcze nadal drogi gruntowe.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, na ogłoszony w 2018 r. nabór na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w regionie wpłynęło 365 wniosków, z czego 289 uzyska dofinansowanie w łącznej kwocie 30 mln zł. Wsparcie uzyskają zadania obejmujące m.in. drogi lokalne, gminne i powiatowe.

W powiatach gostynińskim, płockim, sierpeckim, sochaczewskim i żyrardowskim za ponad 4,2 mln zł zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 36,2 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Jak podkreśla mazowiecki samorząd, inwestycje te zapewnią "dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich, a przez to lepszy komfort życia".