Będą to głównie sadzonki buka (3,1 mln) i sosny (2,6 mln). Duże znaczenie mają też jodły (2,1 mln) i dęby (1,8 mln).

- Warunki pogodowe sprawiły, że prace zalesieniowe i odnowieniowe, zwłaszcza w nadleśnictwach górskich regionu, zaczęły się później niż przed rokiem, bowiem w wyższych partiach wciąż zalega śnieg - zauważył rzecznik krośnieńskiej RDLP.

Najpierw zalesianie nizin

Dodał, że obecnie prace rozpoczynają się w nadleśnictwach nizinnych, gdzie śniegu tej zimy było niewiele. Natomiast w górach trzeba będzie poczekać nawet kilka tygodni na zejście śniegów.

Marszałek zwrócił uwagę, że większość sadzonek trafia do lasów państwowych.

- Choć spora część zostanie posadzona też na prywatnych gruntach, przeznaczonych do zalesień, czy uzupełnień na istniejących już uprawach. W 2019 r. plan odnowień i zalesień w lasach Podkarpacia zakłada obsadzenie nowego lasu na powierzchni ponad 1,6 tys. ha - zaznaczył.

Jodły, buki, dęby i sosny

Na 99 ha szkółek leśnych prowadzonych przez krośnieńską RDLP rośnie 28,3 mln sadzonek. Wśród nich 8,3 mln stanowią sadzonki jodły, 7,8 mln - buka, 3,7 mln - dębu i 4,9 mln - sosny. Dwa pierwsze gatunki dominują w górskiej części regionu, z kolei dąb i sosnę najczęściej można spotkać na terenach nizinnych woj. podkarpackiego.

Prawie 2,4 mln sadzonek to drzewka hodowane w systemie kontenerowym, około 4,5 mln w systemie tunelowym, zaś większość, czyli 21,4 mln dorasta na powierzchniach otwartych.

Wzbogacanie różnorodności lasów

- Na leśnych szkółkach hodowane są też sadzonki rodzimych krzewów: bzu czarnego i koralowego, głogów, śliwy tarniny, kłokoczki południowej, trzmieliny, żarnowca miotlastego, leszczyny, derenia, kaliny i jałowca. Służą one wzbogaceniu różnorodności przyrodniczej lasów, głównie poprzez wprowadzanie podszytów - dodał Marszałek.

Podkarpaccy leśnicy od lat preferują naturalne odnawianie się lasu, dokonując cięć prześwietlających i odsłaniających młode pokolenie drzew. W ten sposób odnawia się przede wszystkim lasy jodłowe i bukowe, zwłaszcza te położone na pogórzach i w górach. W tym roku przewiduje się też uznanie około 160 hektarów odnowień naturalnych za przyszłościowe.

Co roku zmniejsza się powierzchnia szkółek leśnych z uwagi na wyższą wydajność hodowli sadzonek w kontenerach i tunelach. Brakuje również powierzchni gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesień, a odnawianie lasu dokonywane jest przez wykorzystanie naturalnej witalności drzewostanów.

RDLP w Krośnie nadzoruje 26 nadleśnictw, które gospodarują na powierzchni 418 tys. ha. W południowo-wschodniej Polsce lesistość wynosi 37 proc. Od zakończenia drugiej wojny światowej wzrosła ona o ponad 50 proc. (PAP)

Autor: Alfred Kyc

kyc/ ekr/