Wczoraj po godzinie 18 wybuchły dwa pożary zbóż na polach w okolicach Kutna. Pierwszy zauważono w miejscowości Podgajew gminie Oporów, drugi niedługo później zgłoszono w rejonie Raciborowa, w gminie Kutno. Do walki z żywiołem w każdym przypadku ruszyło po kilka zastępów strażaków z jednostek państwowych i ochotniczych straży pożarnej.

Szczególnie trudne zadanie mieli strażacy w Podgajewie, bo ogień trawił już znaczną powierzchnię pola i zagrażał sąsiednim uprawom. Strażacy do ugaszenia pożaru musieli wezwać dodatkowe posiłki. Akcja gaśnicza w obydwu wsiach trwała wiele godzin.

Z informacji przekazywanych przez strażaków wynika, że w Podgajewie na pniu spłonęły 2 hektary zbóż, natomiast w Raciborowie około 60 arów. Nie są jeszcze znane rozmiary strat, jakie ponieśli rolnicy. Nie wiadomo też jeszcze co było przyczyną powstania pożarów.